home_logo

Point Details
40001 - Govt HSS Anchal West, Kollam

# Item Reg. No Name Point
1 613 - Veena, HS General 8261 NIHARIKA NADH A R 5
2 621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam, HS General 8262 GAUIRI SHANKAR G NAIR 5
3 693 - Kavitharachana - Tamil, HS General 8264 ABHINAYA. T 5
Total 15