മിഠായി മധുരം പങ്കുവെച്ച് കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും

1 . Palakkad : 916
2 . Kozhikode : 916
3 . Thrissur : 899
4 . Kannur : 889
5 . Malappuram : 870
6 . Ernakulam : 860
7 . Alappuzha : 846
8 . Kottayam : 844
9 . Kollam : 839
10 . Thiruvananthapuram : 833
11 . Kasaragod : 832
12 . Wayanad : 811
13 . Pathanamthitta : 748
14 . Idukki : 720

കലോത്സവം തത്സമയം

*   8 More items need to be Finalized . So the points are provisional . There may be a change in provisional points after Confirmation.

Detailed Results

Search Results

OR

Video On Demand