1 Arabanamuttu HS General
2 Ashtapathi HS Sanskrit
3 Bharathanatyam HS Boys
4 Bharathanatyam HS Girls
5 Bharathanatyam HSS girls
6 ChendaThayambaka HS Genera
7 Chithra Rachana HS Pencil
8 ClarinetBugle HSS General
9 Collage HSS General
10 Desabhakthi Ganam HS
11 Hindi Prasangam HSS
12 Kathakali HS Girls
13 Kavitha Rachana HSS Boys
14 Kavyakeli HSS
15 Kerala Nadanam HS Girls
16 Kuchuppudi HS Boys
17 Kuchuppudi HSS
18 Lalithaganam HS Boys
19 Lalithaganam HS Girls
20 Mappilappattu HSS Boys
21 Mohiniyattam HSS Girls
22 Mono Act HS Girls
23 Mono Act HS Boys
24 Mono Act HSS Boys
25 Nadaswaram HSS Genera
26 Odakuzhal HS
27 Odakuzhal HSS
28 Oil Painting HSS General
29 Oppana HS Girls
30 Oppana HSS Girls
31 Ottanthullal HS
32 Padyam Chollal Girls - HS Arabic
33 Padyam Chollal HS
34 Panchavadyam HS General
35 Pandyam Chollal English HSS
36 Prasangam - Malayalam HS
37 Prasangam - Malayalam HSS General
38 Prasangam English HSS
39 Prasangam Hindi HSS General
40 Sasthreeya Sangeetham HS Boys
41 Sasthreeya Sangeetham HS Girls
42 Sasthreeya Sangeetham HSS Girls
43 Thabala HS General
44 Thabala HSS General
45 TripleJazz - Western HSS General
46 Upanyasam Malayalam HSS General
47 Vattappattu HSS
48 Veena HS
49 Violin- Paurasthiyam HS General
50 Violin- Paurasthiyam HSS General
51 Vrindavadhyam HS General
52 Vrindavadyam HSS